ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ HELLENIC QUADRATHLON FEDERATION
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΤΡΑΘΛΟΥ (HELLENIC QUADRATHLON FEDERATION)
αναστέλλει την λειτουργία της ιστοσελίδας της για την εναρμόνισή της με την International Quadrathlon Federation, www.iqfed.org

Διεύθυνση:
Αφροδίτης 17, Τ.Θ. 170 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Τηλέφωνο:
0030 6944 388685

Fax:
0030 23320 41688